Co to znaczy Ave Maryja?

Co to znaczy Ave Maryja? Ave Maryja jest to tak zwane Pozdrowienie Anielskie. Jest to właściwie łacińska wersja, albo łacińskie tłumaczenie wyrażenia „zdrowaś Maryjo”. Jest jedną z najbardziej powszechnych modlitw chrześcijańskich za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa, która oddaje cześć Jej oraz Jej synowi, Jezusowi Chrystusowi. Ave Maryja to również prośba o modlitwę wstawienniczą kierowana do Matki Boskiej. Nie uznają jej jedynie protestanci, którzy z założenia odrzucają kult maryjny.

Sama modlitwa składa się z trzech części: słowa Archanioła Gabriela, które wypowiada w czasie Zwiastowania Pańskiego, słowa Elżbiety skierowane do Maryi, oraz ostatnia najmłodsza część, powstała w czasie epidemii dżumy, dodana przez papieża Piusa V. Pozdrowienie Anielskie jest opisem wydarzeń związanych z pojawieniem się na Ziemi Jezusa Chrystusa, oraz roli jaką w tym wszystkim odgrywa Maryja.

Wyrażenie Abe Maryja wymawia się również w czasie odmawiania różańca, gdzie Pozdrowienie Anielskie jest jednym z głównych składowych modlitwy różańcowej, w każdej z tajemnic. Ave Maryja powtarzane jest w niej aż dziesięciokrotonie.

Co to znaczy Ave Maryja? Ave Maryja było też tematem wielu dzieł literackich, muzycznych oraz filmowych. Najbardziej znanym utworem jest ten skomponowany przez Franza Schuberta.

Co to znaczy Ave Maryja?