Czy Maryja była dziewicą?

Czy Maryja była dziewicą? Fakt wielkiego cudu jakim były narodziny Jezusa Chrystusa z Maryi Panny jest jednym z niepodważalnych dogmatów naszej wiary. Jest to tak zwany Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Definiuje on stan świętości w jakim znalazła się Maryja z Nazaretu, oraz niezwykłą rolę jaką odgrywa w Nowym Testamencie. Sam dogmat ogłoszony został oficjalnie przez instytucję Kościoła Katolickiego w roku 1854 przez papieża Piusa IX. Sam dogmat łączy się niejako z grzechem pierworodnym. Niepokalane poczęcie jest bowiem przywilejem Maryi, która jako jedyna została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Jest to prawda objawiona przez Boga i dlatego wszyscy wierni powinni nieustannie w tę prawdę wierzyć. Maria została odkupiona od grzechu pierworodnego. Kościół od zawsze podtrzymuje twierdzenie o niepokalany poczęciu. Maryja zachowała swoje dziewictwo zarówno przed jak i po narodzinach Chrystusa.

Oficjalnie zostało to uznane na Soborze w Konstantynopolu już w 553 r. n.e. Wyrazem wiary w to, że Maryja była dziewicą jest stosowany wobec Niej tytuł Parthenos. W liturgii prawosławnej Maryję często nazywa się Zawsze Dziewicą. Niektórzy uczeni uważają, że w tekstach Ewangelii można doszukać się stanowiska Maryi, która już przed Zwiastowaniem postanowiła strzec swojego dziewictwa, postanawiając w pełni oddać się Bogu. Anioł zwiastował Maryi słowo Boże, mówiący o Jej powołaniu do dziewictwa i jednocześnie bycia znakiem Wcielenia.

Czy Maryja była dziewicą?