Dlaczego niedziela jest pierwszym dniem tygodnia?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Dlaczego niedziela jest pierwszym dniem tygodnia? Niedziela bez wątpienia jest szczególnym dniem dla chrześcijan. To wówczas Jezus Chrystus zmartwychwstał. W katolicyzmie niedziela jest uznawana za dzień święty, w który nakazano nam odpoczywać i czcić Boga. Jednak nie każdy odłam chrześcijaństwa uznaje niedzielę za pierwszy dzień tygodnia. W Judaizmie dniem świętym pozostaje sobota.

 Biblijny opis stworzenia świata mówi nam o tym, że siódmego dnia Bóg odpoczywał. Z tym że według Biblii siódmym dniem tygodnia jest szabat, czyli sobota. „W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” – czytamy w Księdze Wyjścia. Idąc tym tokiem myślenia, pierwszym dniem tygodnia musi być niedziela, ponieważ następuje ona po sobocie, która według Biblii jest siódmym dniem tygodnia.

Kolejny powód, dla którego katolicy uznają niedzielę za pierwszy dzień tygodnia, to fakt, iż właśnie wtedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus, powstając z martwych dał ludziom nadzieję na życie wieczne. Pokazał, że odtąd śmierć nie jest już końcem, lecz początkiem. Ów początek to słowo klucz. Właśnie na cześć zmartwychwstania Chrystusa, możemy nazywać niedzielę pierwszym dniem tygodnia, czyli początkiem.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]