Czy po spowiedzi trzeba przyjąć Komunię Świętą?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czy po spowiedzi trzeba przyjąć Komunię Świętą? Nie. W Prawie Kanonicznym nie istnieje żaden zapis, który zobowiązywałby wiernych do przyjęcia Komunii Świętej tuż po sakramencie pokuty zakończonym rozgrzeszeniem. Dlaczego mimo to tak wiele osób przyjmuje sakrament Eucharystii po wykonaniu spowiedzi?

Na ten stan rzeczy składa się pewnie wiele czynników. Przede wszystkim w wielu kościołach spowiedź ma miejsce na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem mszy świętej. Osoby idące się wyspowiadać zostają więc na mszy i przyjmują Eucharystię.

Należy również pamiętać, że przyjmowanie Komunii Świętej podczas gdy mamy świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, jest zabronione. Wiele osób decyduje się na przyjęcie Eucharystii tuż po spowiedzi, ponieważ wtedy jesteśmy „czyści”. Nie mamy na sumieniu żadnych grzechów. Godne przyjęcie Chrystusa do naszego serca wymaga od nas czystości ducha.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]