Czym jest niedziela dla chrześcijanina?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czym jest niedziela dla chrześcijanina? Przede wszystkim cotygodniowym wspomnieniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Według zapisów Ewangelii Jezus zmartwychwstał i objawił się uczniom pierwszego dnia po szabacie, czyli w niedzielę.

Symbolicznie niedziela pozostaje dla chrześcijan pierwszym dniem tygodnia. W Księdze Rodzaju znajduje się opis stworzenia. Zgodnie z nim siódmy dzień Bóg przeznaczył na odpoczynek. W kręgach cywilizacji chrześcijańskiej niedziela pozostaje dniem wolnym od pracy. Nawet pierwsze przykazanie kościelne brzmi: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”. Również czwarte przykazanie boże mówi, aby „dzień święty święcić”.

Niedziela dla chrześcijan jest z pewnością wyjątkowym dniem. Właśnie dlatego powinniśmy zadbać o to, aby przeżyć ją godnie. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej (lub sobotniej, odprawianej po godzinie 16). Jednak nasze świętowanie niedzieli nie powinno ograniczać się jedynie do nabożeństw kościelnych.

Niedziela jest idealnym dniem do spędzenia wspólnego czasu z bliskimi. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który wręcz wymusza na nas pęd. To czas na refleksje; wspólną modlitwę. Starajmy się spędzić niedzielę w miłej atmosferze; najlepiej przy wspólnym obiedzie. Budowanie więzi rodzinnych i umacnianie wspólnoty jest dobrym i pożądanym uczynkiem. Jednocześnie nie zapominajmy o Chrystusie, który tego dnia „umarł za nas na krzyżu, dla naszego zbawienia”.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]