Czy świadek musi mieć bierzmowanie? Jest to kwestia, która ma podłoże identyczne jak w przypadku zawarcia związku małżeńskiego czy nawet bycia chrzestnym. Bycie świadkiem na bierzmowaniu wiąże się z taką samą odpowiedzialnością jak bycie ojcem chrzestnym dla nowego członka Kościoła Katolickiego. Bycie świadkiem oznacza bycie przykładem dla osoby bierzmowanej.

To świadek musi ją przeprowadzić przez cały proces aż do godnego przyjęcia Ducha Świętego i jego wszystkich łask. Jak więc zapewne się domyślacie, świadek powinien być już w tym temacie doświadczony i sam wcześniej przyjąć bierzmowanie. Rola świadka to również poświadczenie (jak sama nazwa wskazuje) przed obliczem Boga, a także przed kapłanami i biskupem, że osoba która jest bierzmowana, jest gotowa aby przyjąć na siebie Ducha Świętego. To właśnie świadek bierze na siebie tę odpowiedzialność i przedstawia Kościołowi kandydata do bierzmowania.

Ponadto musi być to osoba, która ukończyła 16 lat, jest Katolikiem, jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej nakładanej przez instytucje Kościelne oraz nie jest ojcem ani matką bierzmowanego. Kościół zaleca również aby świadek był po prostu rodzicem chrzestnym bierzmowanego. Wtedy to rola rodzica chrzestnego całkowicie się dopełnia, a również zyskujemy pewność, że osoba taka jest odpowiednia na świadka bierzmowania. Świadkowie mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.