Jednym z siedmiu grzechów śmiertelnych jest nieczystość, która może przejawiać się w wielu formach. Aby jak najlepiej zrozumieć grzech nieczystości wobec samego siebie, ważne jest, aby zbadać czym on jest i jak wpływa na nas duchowo. Zanurzmy się w to, jak dokładnie wygląda grzech nieczystości i jak możemy starać się go unikać


Jak wygląda nieczystość?

Nieczystość to każde działanie lub myśl, która służy oddaleniu nas od Boga, który wzywa nas do życia w świętości. Kościół katolicki definiuje nieczystość na trzy sposoby: duchowy, moralny i fizyczny. Omówimy każdy z nich z osobna

Nieczystość duchowa

Z nieczystością duchową mamy do czynienia wtedy, gdy odchodzimy od naszej wiary, angażując się w działania, które nie przynoszą chwały Bogu ani nie stanowią przykładu dla innych wokół nas. Może to być wszystko, od kłamstwa na temat naszej wiary do uczestnictwa w działaniach sprzecznych z naszymi przekonaniami, takich jak uczęszczanie do klubu ze striptizem lub branie udziału w plotkowaniu o innych. Wszystkie te rzeczy są przykładami duchowej nieczystości i należy ich unikać za wszelką cenę, jeśli chcemy prowadzić święte życie zgodnie z Bożym planem dla nas

Nieczystość moralna

Z nieczystością moralną mamy do czynienia wtedy, gdy nasze myśli lub czyny są sprzeczne z naturalnym prawem ustanowionym przez samego Boga, takie jak cudzołóstwo, kradzież, morderstwo itp. Ponadto, nieczystość moralna może również obejmować mniejsze czyny, takie jak posiadanie pożądliwych myśli wobec kogoś innego lub mówienie źle o innej osobie bez uzasadnienia lub prowokacji.

Nieczystość fizyczna

Nieczystość fizyczna odnosi się głównie do niemoralności seksualnej, takiej jak seks przedmałżeński lub masturbacja, która jest sprzeczna z wolą Boga wobec nas jako ludzi stworzonych na Jego obraz i podobieństwo (Rdz 1,27). Niemoralność fizyczna może również odnosić się do innych czynów, takich jak łakomstwo czy pijaństwo, które również są postrzegane jako wady według nauk chrześcijańskich (Efezjan 5:18).

Grzech nieczystości przejawia się na różne sposoby, począwszy od poziomu duchowego, moralnego i fizycznego, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik – oddalają nas od życia, które przynosi chwałę i cześć imieniu Bożemu! Unikając działań i myśli, które są sprzeczne z Jego słowem i przyjmując w zamian Jego łaskę, możemy dążyć do prowadzenia czystego życia, godnego Jego miłości! Jeśli uważasz, że zmagasz się z jakąkolwiek formą nieczystego zachowania, nie wahaj się sięgnąć po pomoc, abyś mógł stać się bliżej Pana już dziś!