Dlaczego mówimy, że Maryja jest Matką, która wszystko rozumie?

Dlaczego mówimy, że Maryja jest Matką, która wszystko rozumie? Odpowiadając na tę kwestię dobrze jest ponownie zacząć od roli jaką Pan Bóg wyznaczył Maryi, a pamiętamy, że rola ta była szczególna. To właśnie Maryja miała wydać na świat Jezusa Chrystusa, poświęcając się przy tym w pełni naszemu Panu. Do tej roli przygotowywała się całe życie i obiecała, że ją wypełni. Maryja jest dla każdego z nas przykładem posłuszeństwa oraz wskazówką, która powinna wskazać kierunek wszystkim wiernym. Matka Boska w wierze chrześcijańskiej otoczona jest szczególnym kultem.

Nazywana jest Królową Polski, a na jej cześć obchodzimy liczne święta, poprzez które zwracamy się bezpośrednio do Niej, jako do naszej wstawienniczki w Niebie. To właśnie Maryja jest wstawienniczką, która ręczy za każdego z Nas przed Naszym Panem, to w Niej możemy znaleźć ostoję i zrozumienie. Ponadto Maryja jest matką każdego z Nas. Nie ma lepszej osoby, do której moglibyśmy się zwrócić jak Matka.

To wszystko, poczynając od szczególnej, ogromnej roli jaką Matka Boska odgrywa w historii naszej wiary, poprzez jej życie, którym dawała przykład, wstawiennictwo za wiernymi w Królestwie Niebieskim, a na byciu ostoją dobroci, spokoju i zrozumienia kończąc, powoduje, że Maryja jest Matką, która wszystko rozumie. Nie zapominajmy, że mamy ze sobą kogoś, kto służy nam swoją pomocą nawet w najtrudniejszych chwilach.

Dlaczego mówimy, że Maryja jest Matką, która wszystko rozumie?