Jak wyglądał Jezus po swoim zmartwychwstaniu?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak wyglądał Jezus po swoim zmartwychwstaniu? Nie wiemy; nikt tak naprawdę nie wie, z wyjątkiem tych, którzy byli tam osobiście.

Protoewangelia Jakuba mówi, że Jezus ukazał się niektórym Żydom w drodze z Jerozolimy na krótko przed jej zburzeniem przez Rzymian i zrównaniem z ziemią ich świątyni. Łukasz również odnotowuje te widzenia, z perspektywy bliższej wydarzeniom.

Na podstawie Ewangelii Sw. Jana można bezpiecznie powiedzieć, że Jezus wyglądał tak samo przed i po swoim zmartwychwstaniu.
Jana 20:14-15: Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba, i inne kobiety, które były z nimi, opowiedziały te rzeczy apostołom. Piotrowi zaś ich słowa wydały się bzdurą, ale wstał i pobiegł sprawdzić.

W jego ekscytacji musiało być oczywiste, że to było coś więcej niż tylko rozczulanie się nad stratą, skoro tak mocno zareagował.

Jeśli chcesz, żebym pokazał, jak Jezus wyglądał po zmartwychwstaniu, nie przychodzi mi do głowy lepszy sposób niż opisanie, jak wyglądał przed zmartwychwstaniem.

Innymi słowy, Jezus zawsze jest opisywany w odniesieniu do swojego wizerunku sprzed ukrzyżowania. Teksty apokryficzne opisują go jako człowieka o prostym wyglądzie, który podróżował po Judei i Galilei głosząc kazania i dokonując cudów uzdrowienia, które potwierdzają, że rzeczywiście jest Synem Bożym, ale w żadnym momencie jego wygląd tak naprawdę nie ulega większym zmianom.. Jego ubrania nigdy nie są opisane pod względem koloru czy materiału; jedynie uczniowie komentują ich niezwykłość.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]