W osobistej rozmowie z Bogiem, jaką bez wątpienia jest modlitwa, pojawiają się różne elementy. Często jest to po prostu monolog składający się z własnych przemyśleń, kiedy indziej będą to doskonale znane słowa „Ojcze nasz”. Nierzadko również wyrażane są przy tej okazji pewne postulaty i pragnienia. Jak wygląda modlitwa o wysłuchanie prośby?

Prawda jest taka, że modlitwa ta może przybrać dowolną formę. Oczywiście nie można stosować retoryki przymusu „Boże, musisz mi pomóc w tej sprawie […]”, a raczej starać się występować z perspektywy osoby pokornej. W tym przypadku czasem wystarczy zacząć od słów „Jezu ufam Tobie, och Jezu, oddaję się Tobie, Ty się tym zajmij”. Modlitwa o wysłuchanie próśb powinna być przede wszystkim szczera, wypływająca prosto z serca, oddająca bieżące sprawy pod boską opatrzność. Osoby niezbyt dobrze czujące się w układaniu własnych zdań w rozmowie z Trójcą Świętą, powinny w modlitewniku poszukać słów do Świętej Rity, która jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Ponadto innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do św. Szarbela, pustelnika, za którego wstawiennictwem dokonało się wiele uzdrowień i doraźnej pomocy boskiej w trudnych sprawach.

Przede wszystkim dążąc do uzyskania celu, nie należy tracić z oczu mocy, jaką ma sama modlitwa. Prośba wypowiadana w jej trakcie jest tylko częścią całej intencji, nie powinna stać na piedestale. Warto pamiętać, że podczas głębokiej modlitwy można również w samym sobie odnaleźć rozwiązania i siły, które do tej pory były uśpione, niezauważane.