Podejmowanie trudnych tematów z pogranicza wiary, codzienności, pokus i zjawisk niewytłumaczalnych, jest z natury dość trudne. Można tu bardzo łatwo natrafić na nadinterpretacje, mylne wrażenia, błędne środki prowadzące do niejasnego celu oraz różnego rodzaju trudności — duchowe i materialne. Do tych zagadnień należą oznaki opetania przez szatana, które bardzo często są mylone z… chorobami psychicznymi.

Jest jednak spora grupa cech wspólnych dla osób opętanych, które powtarzają się wielokrotnie. Im więcej z nich zostanie zaobserwowanych jednocześnie, tym większa pewność, że konieczne będzie interwencja wyspecjalizowanego księdza egzorcysty, o którą wcale nie jest łatwo. Oto niektóre z nich:

  • notoryczne bluźnienie przeciwko Bogu, wypowiadane w szale, bez opamiętania,
  • nerwowe reakcje w otoczeniu przedmiotów takich jak Biblia, krzyż, Hostia, medalik, woda święcona,
  • agresja względem osób duchownych — niepohamowana, nagła, szaleńcza,
  • notoryczne wyśmiewanie osób modlących się, w tym brak szacunku dla czynności modlitwy, przerywanie jej, nerwowe reakcje,
  • przemawianie nieswoim głosem, w nieznanych językach,
  • zjawiska niewytłumaczalne, jak np. lewitacje.

Objawy opętania przez ducha nie zawsze są od samego początku tak silne, czasami nie ujawniają się wcale. Niejednokrotnie potrzeba bardzo specyficznej sytuacji, aby z osoby opętanej wydobyć zestaw klasycznych reakcji opisanych powyżej.

Modlitwa za opętanych

Co istotne, każdy katolik może w tej sprawie pomóc swoją modlitwą. Dzięki niej wspiera się osoby duchowne, trudniące się niesieniem pomocy opętanym. To, czy egzorcyzmy istnieja, nie podlega wątpliwości, jednak ich siła tkwi w wierze nie tylko jednostki, ale i całej wspólnoty Kościoła.

W żadnym jednak wypadku nie wolno kusić się o większą ingerencję niż ta dozwolona i zalecana. Sięganie po treści egzorcyzmów zastrzeżonych bez odpowiedniego przygotowania jest nie na miejscu nawet w przypadku „zwykłego” księdza, a co dopiero w przypadku osoby świeckiej. Można się modlić o siłę, wiarę i wsparcie dla egzorcystów, ale pod żadnym pozorem nie należy brać spraw we własne ręce.

Opetanie przez diabla, objawy

Czasami potrzebna jest pomoc z zewnątrz, ale nierzadko też osoby opętane resztką wolnej woli same zwracają się o pomoc. Czasem im samym trudno jest stwierdzić, czy ich stan wywołany jest chorobą psychiczną, jakimś trudniejszym okresem w życiu i dziwną reakcją organizmu, czy też może opętaniem przez szatana. To dość grząski grunt w samoocenie, więc warto zwrócić się do specjalisty.

Ponadto pewnego rodzaju naprowadzeniem mogą być w tym momencie ewentualne przyczyny. Odwiedzanie miejsc kultu, oddawanie się głębokim przeżyciom duchowym związanym z ideologią niechrześcijańską, okultyzm, szemrane towarzystwo — to wszystko może być niejako bramą złego do duszy jednostki. Opętanie przez szatana — objawy i przyczyny — to kwestie idące ze sobą w parze i zazwyczaj da się połączyć kilka wydarzeń historycznych, które prowadzą do aktualnego stanu.