Papież i patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II (ur. Nikolaos Choreftakis, 25 listopada 1954) – grecki biskup i prymas Patriarchatu Aleksandrii.

Dane biograficzne
Nikolaos Choreftakis urodził się w 1954 roku we wsi Profitis Elias w Heraklionie, a mieszkał w Nea Alikarnassos w Heraklionie, gdzie ukończył szkołę średnią.

Jest absolwentem Szkoły Kaznodziejskiej im. Rizariosa oraz absolwentem Szkoły Teologicznej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Studiował również historię sztuki, literatury i filozofii w Odessie w Rosji. Od najmłodszych lat pragnął podążać za kapłaństwem i 15 sierpnia 1973 r. został mnichem w Świętym Klasztorze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Agarathos, przyjmując imię Dionysios.

Święcenia diakona otrzymał w 1975 r., a prezbitera – archimandryty 23 kwietnia 1978 r. z rąk metropolity Teodora z Lambi i Sfakii. W latach 1975 – 1985 pełnił funkcję archidiakona i pierwszego kanclerza Świętej Metropolii Lampi i Sfakii. W latach 1985 – 1990 pełnił funkcję Egzarchy Patriarchalnego w Rosji z siedzibą w Odessie za czasów Patriarchów Mikołaja VI i Partenesa III, gdzie założył Fundację Kultury Greckiej i Muzeum Towarzystwa Przyjaźni.

17 czerwca 1990 r. został wyświęcony na biskupa pod tytułem dawniej znakomitej diecezji Cyrena i został mianowany przedstawicielem i dyrektorem Biura Jego Błogosławieństwa Papieża i Patriarchy Aleksandrii Partheniusa III w Atenach 1990 – 1997. W 1997 roku został mianowany przez patriarchę Piotra VII komisarzem patriarchalnym Aleksandrii.

We wrześniu 1997 roku został wybrany metropolitą Kamerunu. W czasie swojego duszpasterstwa rozwinął znaczącą działalność misyjną. Otwierał kościoły, instytucje edukacyjne i szpitale, bezkrytycznie pomagając wielu Afrykańczykom i Grekom. 16 września 2002 r. został wybrany metropolitą Zimbabwe, gdzie założył 4 Ośrodki Misyjne w stolicy Harare, Centrum Kultury Greckiej mogące pomieścić 400 delegatów, dwa duże Ośrodki Misyjne w Malawi, w których znajduje się szpital, szkoły techniczne i przedszkola. Z pomocą Parlamentu Greckiego odnowił “Plac Grecki” (Szkoła-Kościół-Prezbiterium) w mieście Beira w Mozambiku. Ufundował także kościoły święte i przyczynił się do powstania wspólnot greckich w państwach Botswana i Angola.

9 października 2004 r. został wybrany jednogłośnie przez Hierarchię Tronu Aleksandryjskiego na 115. papieża i patriarchę Aleksandrii i całej Afryki. Jest siódmym urodzonym w Krecie patriarchą Aleksandrii po Silvestrze, Meletiosie Pigasie, Cyrylu Loukarisie, Gerasimosie Palladasie, Gerasimosie Spartaliotisie i Meletiosie Metaxakisie.

Intronizacja odbyła się w Świętej Katedrze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Aleksandrii, w obecności Prałatów i Przedstawicieli wszystkich Kościołów oraz Władz Politycznych Grecji, Cypru i Egiptu 24 października 2004 r.