Aké litánie v auguste?

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Aké litánie v auguste? August si spájame najmä s dovolenkou, oddychom a rekreáciou. Je to však veľmi dôležitý mesiac pre všetkých katolíkov. 15. augusta slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie - jednu z najdôležitejších udalostí v dejinách kresťanstva. August je v Katolíckej cirkvi aj mesiacom triezvosti; časom, ktorý by sme mali venovať modlitbe, zdržiavať sa alkoholu a bujarých večierkov.

Mnohí považujú august za najdôležitejší Mariánsky mesiac, samozrejme, hneď po máji. Preto je dobré modliť sa v auguste litánie k Matke Božej. Patria medzi ne: Loretánska litánia, dominikánske litánie, fatimské litánie, piaristické litánie k Panne Márii, litánie k Panne Márii Útechy, litánie z tajomstiev Máriinho života, biblické litánie a litánie na odpustenie hriechov k Márii, Matke Božej.

Ako vieme, august je považovaný za mesiac triezvosti. Patrónom triezvosti je svätý Ján Krstiteľ. August je preto ideálnym mesiacom na modlitbu litánií k svätému Jánovi Krstiteľovi. Počas tejto litánie sa môžeme modliť za striedmosť v konzumácii alkoholu, za ochranu pred hriechom nadmerného pitia a prosiť o podporu pre tých, ktorí bojujú so závislosťou od alkoholu.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]