Jak wysoki był Jezus?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Trudno powiedzieć, bo z tego okresu nie ma żadnych obrazów ani rzeźb przedstawiających wzrost Jezusa.

Wielu historyków uważa, że Jezus, opierając się na fragmentach Starego Testamentu i tradycji żydowskiej, w chwili śmierci miał od 5 stóp 6 do 5 stóp 8. Jednakże, podczas gdy bycie fizycznie niskim w naszej epoce nie jest rzadkością (w rzeczywistości około 23% ludzi jest niższych od nas), byłoby to rzadkością w czasach Jezusa – nawet jeśli istnieje niewiele dowodów na to, jak on faktycznie wyglądał. Może on być również wyższy niż nam się wydaje, ponieważ pochodził z królewskiej linii Dawida, która była znana z bardziej znaczącej postury.

Żydzi, którzy osiedlili się w Rzymie wieki po życiu Jezusa, mieli, ponownie, zazwyczaj sześć stóp wzrostu, jeśli byli mężczyznami.

Jezus jest często przedstawiany jako wysoki. Niektóre wizerunki Jezusa różnią się jednak od siebie – na niektórych obrazach jest on niższy i bardziej krępy niż we współczesnej interpretacji, lub też przedstawiany jest jako niezwykle wysoki z aureolą nad głową. Trudno powiedzieć, który portret jest właściwy, ponieważ istnieje tak wiele różnic w wyglądzie Jezusa nawet w obrębie dzieł sztuki przedstawiających historię tego samego wydarzenia narracyjnego.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]