Jak rozeznać powołanie?

Jak rozeznać powołanie? Przede wszystkim zacznijmy od tego, czym ono tak właściwie jest. Otóż powołanie do kapłaństwa jest „powołaniem do składania Chrystusowej Ofiary mocą uczestnictwa w Jego kapłaństwie”. Osoba decydująca się wstąpić w stan duchowy powinna poważnie przemyśleć swoją decyzję. Nie chodzi jedynie o przeanalizowanie doczesnych korzyści płynących z tej decyzji. Zadaniem potencjalnych kandydatów na…

Czym jest świętość?

Czym jest świętość? Pojęcie świętości jest utożsamiane z religiami. Aby zasłużyć na miano świętego, należy dawać swoim życiem świadectwo wiary; być posłusznym religii i jej zasadom. Osoba o statusie świętego powinna być stawiana innym jako wzór do naśladowania. Świętość odnosi się również do czystości duchowej. Do jej osiągnięcia niezbędne jest wyrzeczenie się wszystkich ziemskich pokus.…

Czy dusze nas widzą?

Czy dusze nas widzą? W Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnego fragmentu, który chociaż przybliżałby nas do odpowiedzi na to pytanie. Jako Katolicy wierzymy w życie wieczne, które stało się dla nas możliwe, po męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu. Nie jesteśmy jednak pewni, co tak naprawdę dzieje się z duszą zmarłego po śmierci. Kościół Katolicki przedstawia…

Jak wstąpić do zakonu?

Jak wstąpić do zakonu? Przede wszystkim należy spełnić szereg wymagań – tych formalnych i nieformalnych. Od strony technicznej najważniejsze jest skontaktowanie się z przełożonym zakonu. W trakcie rozmowy musimy rzecz jasna wyrazić chęć wstąpienia do zakonu oraz uargumentować naszą decyzję – co sprawiło, że decydujemy się na taki krok. Zanim władze zakonu podejmą decyzję o…

Jak spowiadać się z dotykania?

Jak spowiadać się z dotykania? Szóste Przykazanie Boże poucza nas, abyśmy nie cudzołożyli. Jest to bezpośrednio związane z życiem w czystości, której zachowanie jest niezbędne dla zbawienia duszy. Okazuje się jednak, że wskazanie czy dane zachowanie podchodzi pod grzech cudzołóstwa, nie jest tak proste, jakby mogło się nam wydawać. Istnieje wiele zachowań związanych z seksualnością,…

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Koronka jest modlitwą poświęconą tajemnicy Bożego Miłosierdzia; wyrazem przebaczenia i miłości ludzi do Boga. Jest zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, najczęściej przy pomocy różańców. Koronkę do Miłosierdzia Bożego przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej sam Chrystus, 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Koronkę rozpoczynamy od odmówienia następujących modlitw:…

Jaka litania w sierpniu?

Jaka litania w sierpniu? Sierpień kojarzy nam się głównie z wakacjami, wypoczynkiem i rekreacją. Jest on jednak bardzo ważnym miesiącem dla wszystkich Katolików. 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach chrześcijaństwa. Sierpień w Kościele Katolickim jest również miesiącem trzeźwości; czasem, który powinniśmy przeznaczyć na modlitwę, powstrzymując się…

Czy Jezus miał żonę?

Czy Jezus miał żonę? Według oficjalnej nauki przedstawianej przez Kościół Katolicki Jezus nie miał żony. Również w Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnej informacji, która wskazywałaby na to, że Jezus był żonaty. Mimo to nie brakuje osób propagujących pogląd, jakoby Jezus w pewnym momencie swojego życia ożenił się z Marią Magdaleną. Takie osoby powołują się najczęściej…

Kiedy powstała Biblia?

Kiedy powstała Biblia? Biblia jest najważniejszą księgą dla Katolików. To z niej dowiadujemy się o prawdach wiary; poznajemy życiorysy ważnych postaci dla rozwoju chrześcijaństwa, w tym samego Jezusa Chrystusa. Samo słowo Biblia pochodzi od greckiego biblion, co oznacza księgi. Pismo Święte jest podzielone na Stary i Nowy Testament. Ten pierwszy jest zbiorem 46 ksiąg, w…

Jakie są grzechy nieczystości?

Jakie są grzechy nieczystości? Nieczystość jest jednym z siedmiu grzechów głównych. „Nic nieczystego nie wejdzie do królestwa niebieskiego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” – czytamy w Ewangelii św. Mateusza. Wiemy, że nauka Kościoła Katolickiego potępia nieczystość. Pytanie jednak, co tak właściwie kryje się za tym pojęciem? W zasadzie każdy popełniony przez nas grzech…