Jak wygląda Pismo Święte?

Jak wygląda Pismo Święte? Pismo Święte, nazywane zamiennie Biblią, jest najważniejszą księgą dla chrześcijan. Zbiorem wszystkich mądrości pozostawionych ludziom przez Boga. Słowo „Biblia” pochodzi od greckiego biblion, co oznacza księgę. Pismo Święte dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament był pisany w języku hebrajskim i aramejskim. Jest zbiorem 46 ksiąg. Nowy Testament…

Jak nazwać grzech nieczystości?

Jak nazwać grzech nieczystości? Nieczystość jest jednym z siedmiu grzechów głównych, obok pychy, chciwości, zazdrości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu oraz lenistwa. Grzech nieczystości jest również bezpośrednio związany z szóstym Przykazaniem Bożym – „nie cudzołóż”. Pojęcie nieczystości może odnosić się zarówno do seksualności, jak i do sfery moralnej. Jeśli chodzi o nieczystość seksualną, tyczy…

Czy piąta ewangelia istnieje?

Czy piąta ewangelia istnieje? Tak. Piątą ewangelią nazywa się potocznie ewangelię św. Tomasza Apostoła. Owy tekst jest zaliczany przez Kościół Katolicki do apokryfów, czyli ksiąg o tematyce biblijnej niewchodzących w skład kanonu Biblii. Przypuszcza się, że powstał w końcówce II wieku. Był pisany w języku syryjskim. Dzieło było znane hierarchom Kościoła Katolickiego, jednak w pewnym…

Spowiedź generalna – jak się przygotować?

Jak przygotować się na spowiedź generalną? Spowiedź generalna jest nadzwyczajnym aktem pokuty, stosowanym tylko w określonych okolicznościach. Polega na wyznawaniu grzechów z danego okresu czasu lub nawet całego życia. Możemy do niej przystąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, na przykład jeśli spodziewamy się śmierci lub podejmujemy szczególne decyzje w naszym życiu (zawarcie związku małżeńskiego, przyjęcie święceń…

Jak wygląda Święty Mikołaj?

Jak wygląda Święty Mikołaj? Postać Świętego Mikołaja jest powszechnie znana i utożsamiana ze świętami Bożego Narodzenia. Jego wizerunek jest obecny również w kulturze masowej, szczególnie w reklamach. Oczywiście obraz Świętego Mikołaja, który znamy z mediów, jest fikcyjny; wymyślony na potrzeby marketingowe. W rzeczywistości medialna wersja Świętego Mikołaja nawiązuje do Mikołaja z Miry, świętego Kościoła Katolickiego,…

Kiedy wprowadzono spowiedź „na ucho”?

Kiedy wprowadzono spowiedź „na ucho”? Spowiedź jest jednym z siedmiu sakramentów uznawanych przez Kościół Katolicki, obok chrztu, bierzmowania, eucharystii, namaszczenia chorych, kapłaństwa i małżeństwa. Zalicza się ją do sakramentów uzdrowienia. Pokuta jest aktem pojednania z Bogiem i zgładzenia grzechów. Dzisiejsza formuła spowiedzi sprowadza się do wyznawania grzechów kapłanowi, za pośrednictwem którego Bóg odpuszcza nam grzechy.…

Jak zachowuje się zakochany ksiądz?

Jak zachowuje się zakochany ksiądz? Katoliccy księża posiadają obowiązek życia w celibacie. Oznacza to, że nie wolno im mieć żon. Muszą także powstrzymać się od wszelkiego rodzaju aktywności seksualnej. Jednak nie każdy kapłan jest w stanie poradzić sobie z ograniczeniami wynikającymi z celibatu. Część z nich ulega ludzkim słabościom i schodzi ze ścieżki wierności Bogu.…

Jak działa Duch Święty?

Jak działa Duch Święty? Duch Święty w Katolicyzmie jest trzecią osobą w Trójcy Świętej, równą Bogu i Ojcu. Nie jest bytem zrodzonym ani stworzonym. Swoją doskonałością przekracza ludzkie zrozumienie; nie da się go pojąć umysłem. Duch Święty nie przyjmuje żadnej postaci fizycznej. Zgodnie z tradycją rzymskokatolicką jest darem od Ojca przez Syna. Zgodnie z nauczaniem…

Jak nazywa się siedmioramienny świecznik?

Jak nazywa się siedmioramienny świecznik? Chodzi rzecz jasna o menorę. Jest ona jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych symboli judaizmu i elementem kultury żydowskiej. Używano jej między innymi w Świątyni Jerozolimskiej. Ten złoty, siedmioramienny świecznik przez wyznawców judaizmu uważany jest za święty. Geneza menory jest opisana w 25 rozdziale biblijnej Księgi Wyjścia. Czytamy w niej,…

Czy można jeść mięso w Wielką Sobotę?

Czy można jeść mięso w Wielką Sobotę? Wielka Sobota jest ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, który poprzedza dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi również część Triduum Paschalnego, czyli najważniejszego wydarzenia w roku liturgicznym dla Katolików. Jest kojarzona głównie ze święceniem potraw wielkanocnych. To czas wyciszenia i refleksji w oczekiwaniu na dzień Wielkanocy. W przeszłości prawo kanoniczne nakazywało Katolikom…