Kde Ježíš uzdravil slepce?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Kde Ježíš uzdravil slepce? Uzdravení slepého muže je jedním z mnoha zázraků, které vykonal. Ježíš. Kde: Ježíš uzdravil slepce? Tento zázrak se odehrál ve městě Galilea o Betsaids. Galilea je historická země, která leží v severní části země. Izrael ani v Palestinamezi Středozemním mořem a řekou Jordan.

Betsaida je město severně od jezera Gennesaret (Galilea) v Galilei, která se v současné době nachází na adrese Izrael. Jak to vypadáł zázrak, který Ježíš vykonal na slepci? Ve městě Betsaida přivedli k Ježíši slepého muže.

Ježíš byl dotázán, zda může být muž uzdraven a začít vidět. Když Ježíš vyslechl jeho prosbu, vyvedl slepce ven z budov, pomazal mu oči svými slinami a vložil na něj ruce. Ježíš pak tento úkon zopakoval. Po Ježíšově zázraku slepec opět viděl.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]