Czy Przed Wielkim Wybuchem Był Bóg?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czy Przed Wielkim Wybuchem Był Bóg. Naukowcy prześcigają się w formułowaniu nowych teorii na temat powstania naszego wszechświata, na temat tak zwanego wielkiego wybuchu oraz tego, jak to wszystko się właściwie zaczęło. Dzięki nauce, możemy dowiedzieć się wiele na temat otaczającego nas świata. A mimo wszystko świat nauki wcale nie musi stać w opozycji do świata religii. Te dwie, z pozoru inne dziedziny wcale nie muszą, a nawet nie powinny się ze sobą kłócić. Właściwie w każdym aspekcie nauki można znaleźć jakiś wspólny pierwiastek ze światem religii.

Co jednak było pierwsze? Czy najpierw był Bóg? Czyż najpierw nastąpił wybuch, który zaczyna wszystko? Czy przed wielkim wybuchem był już może Bóg?

Należałoby tu ponownie zacząć od wyobrażenia sobie Boga nie jako istoty żywej, nie jako bytu materialnego ale przede wszystkim jako wszechobecnej świadomości.

Istnienie Wielkiego Wybuchu zostało udowodnione już w poprzednim stuleciu. To Wam pozostawiam miejsce na odpowiedź na pytanie: czy inicjatorem tego wielkiego wybuchu był Pan Bóg? Czy wielki wybuch jest właśnie tym pierwiastkiem wspólnym pomiędzy światem nauki, a Boskim „Niech stanie się światło”?

Bóg jako byt niematerialny istnieje od zawsze. Wszechświat jako materia w czasie i przestrzeni istnieje od kilkuset miliardów lat. Wcześniej był to jedynie punkt w nicości. Nauka nie do końca potrafi odpowiedzieć na pytanie co było wcześniej oraz jak właściwie doszło do tak dużych zmian. Wydaje nam się, że to właśnie jest miejsce, w którym powinniśmy doszukiwać się obecności Pana Boga przed wielkim wybuchem.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]