Dlaczego Józef i Maryja udali się do Betlejem?

Dlaczego Józef i Maryja udali się do Betlejem? Z czym wiąże się podróż jaką odbyła Święta Rodzina, w trakcie której przyszedł na świat Zbawiciel? Ma to podłoże czysto historyczne. Należy zacząć od tego, że okres o którym mówimy przypada na panowanie Cesarstwa Rzymskiego na terenach Izraela. W owym czasie powszechne były w tych regionach tak zwane spisy ludności.

Z polecenia Cesarza Augusta, ówczesnego władcy, taki spis ludności miał nastąpić w państwie Józefa i Maryi. Wielkorządcą na terenach Syryjskich był Kwiryniusz. W związku z tym, każdy mieszkaniec w określonym czasie musiał udać się do swojego miasta. Wśród nich był również Józef, który z miasta Nazaret wybrał się w podróż do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Decydowało o tym pochodzenie Józefa z rodu Dawida. Musiał udać się tam z poślubioną wcześniej Maryją, która była brzemienna i nosiła w sobie Dzieciątko Jezusowe. Ponad to, Józef był opiekunem Rodziny Świętej, nie odstępował więc jej na krok. W trakcie pobytu w mieście Betlejem doszło do rozwiązania i na świat przyszedł zbawiciel.

To właśnie dlatego dzisiaj Betlejem kojarzone jest przez wszystkich chrześcijan z tym wielkim i cudownym wydarzeniem, jakim bez wątpienia były narodziny Jezusa Chrystusa, a któremu Betlejem zawdzięcza swą sławę. Poza spisem ludności istotny jest również fakt, że to sam Bóg chciał ochronić swojego Syna przed wrogością ludzi, którzy mogli go napotkać w Nazarecie. Chciał on bowiem uchronić Świętą Rodzinę przed wrogością płynącą od ówczesnych elit.

Dlaczego Józef i Maryja udali się do Betlejem?