Dlaczego Maryja jest wzorem adwentowego czuwania?

Dlaczego Maryja jest wzorem adwentowego czuwania? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we fragmencie Ewangelii świętego Łukasza. Chodzi dokładnie o rozdział 1 tej Ewangelii, wersety od 26 do 38, w którym to św. Łukasz opisuje Zwiastowanie Maryjne i wydarzenie w trakcie, których Maryja dowiaduje się o swojej szczególnej roli od posłanego przez Boga, anioła Gabriela.

Maryja uważnie wysłuchała roli jaką przeznaczył dla niej Pan Bóg po czym bez najmniejszego zawahania zaufała Mu oddając w pełni swoje życie. Maryja zaczyna okres oczekiwania na przyjście swojego Syna, jednocześnie rozpoczynając swoją rolę.

Czym jest adwentowe czuwanie? Jest to okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia. Oznacza on okres oczekiwania na powtórne przyjście na Ziemię Jezusa Chrystusa, stanowiący jednocześnie pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, czyli narodzin Chrystusa. Tak więc Maryja jest tutaj szczególnym wzorem do naśladowania, ponieważ to Ona jako pierwsza posłusznie przyjęła swoją rolę i pokazała nam wszystkim jak należy się do przyjścia naszego Pana przygotować. To ona całkowicie oddała się tej roli, stawiając na pierwszym miejscu Boga, co powinien zrobić każdy chrześcijanin, szczególnie w trakcie adwentowego czuwania. Niechaj w tym szczególnym okresie każdy z nas odda się pod opiekę Matki Boskiej i powierzy jej w pełni swoje życie.

Dlaczego Maryja jest wzorem adwentowego czuwania?