Jak powtarzamy co niedzielę w Wyznaniu Wiary, uznajemy za prawdę, że Jezus Chrystus „począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny”. Maryja, jako Matka wcielonego Boga, a jednocześnie osoba wybrana przez Ojca, w nauczaniu Kościoła zajmuje jedno z centralnych miejsc. Aby Syn Człowieczy mógł dopełnić dzieła, musiał się wpierw urodzić. Stało się to możliwe dzięki Maryi.

Zgodnie z nauczaniem Kościoła, Maryja po śmierci została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Poprzez swoje życie, naznaczone ciężką pracą i ogromnym cierpieniem oraz oddaniem Bogu, zaskarbiła sobie łaski, jakich żaden inny człowiek nie otrzymał. Z uwagi na jej życie, a także niezwykłe dzieła, jakich Bóg dokonał przez Maryję dla ludzkości, Kościół już od wczesnych wieków oddawał jej cześć. Przez lata jej kult rozrastał się, a obecnie w Polsce jest niezwykle rozpowszechniony. Dlaczego zatem modlimy się do Matki Boskiej? Ponieważ, jako matka Jezusa, jest również matką Jego ciała – Kościoła. Dlatego każdy kto do niego należy może powiedzieć, że również jego matką jest Matka Boża i do Niej – jak do mamy – zwraca się w modlitwie.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja