Jak nazywały się dzieci, którym objawiła się Maryja?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

W objawieniach z Fatimy od maja do października Maryja ukazywała się trójce ubogich dzieci. Były to Łucja dos Santos (10 lat), Franciszek Marto (9 lat), Marto Hiacynta (7 lat).

Jak nazywały się dzieci, którym objawiła się Maryja? Objawienia Fatimskie są jednym z najbardziej tajemniczych, a zarazem radosnych wydarzeń w dziejach współczesnego chrześcijaństwa. Jest to seria objawień maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, mających miejsce w portugalskim mieście Fatima w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku. W trakcie tych objawień Maryja objawiała się trójce młodych dzieci, będących mieszkańcami tego portugalskiego miasteczka.

Jak nazywały się dzieci, którym objawiła się Maryja? Dzieci, którym objawiła się Maryja nazywały się Łucja de Jesus, Franciszek oraz Hiacynta Marto. Dzieci miały odpowiednio po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Dzieci pochodziły z fatimskiej parafii i pochodziły z biednych rodzin. Nie chodziły one do szkoły a na co dzień zajmowały się wypasem owiec na wzgórzach. Same objawienia Maryi Panny były poprzedzone również objawieniami Anioła. Ciekawy jest również przebieg samych wydarzeń. Franciszek widział Anioła i Maryję, lecz ich nie słyszał (dziewczynki relacjonowały mu to co słyszały). Hiacynta widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Aniołem i Matką Bożą. Objawienia Matki Bożej miały miejsce około południa.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]