Kim był Chrystus?

Kim był Chrystus? Urodzony w Betlejem, jest centralną postacią religii chrześcijańskiej. Chrystus uznawany jest za postać Boską jako jedna z trzech osób współistotnych ojcu. Chrystus uznawany jest za ludzką postać Boga. Jego obecność i działalność w I wieku naszej ery potwierdzana jest również przez ówczesnych historyków. Chrystus za swojego życia był cieślą i kaznodzieją w rzymskiej prowincji Judea.

Według Biblii urodził się w żydowskiej rodzinie jako syn Maryi, żony Józefa. Chrzest przyjął z rąk Jana Chrzciciela. Rola Chrystusa na ziemi jako Syna Bożego jest bardzo ogromna. Po przyjęciu Chrztu zaczął swoją działalność jako nauczyciel i posłaniec słowa swojego Ojca. Podróżował i gromadził wokół siebie uczniów, dokonując w tym czasie wielu cudów, wliczając w to liczne uzdrowienia. Sam Chrystus nazywał się Mesjaszem, czym sprowadził na siebie wrogość faryzeuszy i saduceuszy. Jednym z najważniejszych działań Chrystusa na ziemi było nauczanie, w trakcie którego przekazywał najważniejsze idee chrześcijaństwa.

Kim był Chrystus według wiary chrześcijańskiej? Był on wcielonym Synem Bożym i zarazem drugą osobą w Trójcy Świętej, zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami. Zgodnie z nauczaniem chrześcijańskim, Chrystus został poczęty z Ducha Świętego. Został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Został umęczony, odkupując tym samym ludzkie grzechy. Chrystus był jedną osobą o dwóch naturach: boskiej i ludzkiej.

Kim był Chrystus?