Czy Chrystus miał żonę?

Czy Chrystus miał żonę? Ta kwestia budzi wiele wątpliwości wśród ludzi na całym świecie.

Oficjalne przekazy Biblijne nie wskazują w żadne sposób na to by Chrystus miał kiedykolwiek żonę. Nie wypowiada się na temat Jego stanu cywilnego ani nawet jakichkolwiek relacji z kobietami. Musimy również pamiętać, że w czasach Chrystusa nie było jeszcze przecież takiego pojęcia jak celibat. Czysto teoretycznie nie było więc żadnych przeciwskazań ku temu, aby Chrystus się ożenił. Biblia jednak nic na ten temat nie mówi.

Owszem, wspomina Ona wielokrotnie o kobietach z kręgu Chrystusa, które towarzyszyły Mu podczas służby, bywały w Jego pobliżu, a nawet opłakiwały Jego śmierć męczeńską na krzyżu, jednak nigdzie nie jest powiedziane, że Chrystus miał żonę.

Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego tak jest, może być po prostu fakt, że Chrystus nie miał żony.
W ewangelii św. Mateusza możemy natknąć się na fragment mówiący nam, że Chrystus daje przykład wszystkim tym, którzy postanawiają nie zawierać związku małżeńskiego, aby w pełni poświęcić się służbie Bogu. Mówi to słowami: Kto może temu (stanowi) uczynić miejsce, niech uczyni” (Mt 19:10-12).

Oczywiście co jakiś czas na świecie pojawiają się różne rewelacje związane z rzekomym odkryciem żony Chrystusa w postaci pergaminu, który o takiej osobie wspomina bądź innych zapiskach. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia prawdziwości takich dowodów, a Kościół odnosi się do tych rewelacji oficjalnie, dementując je.

 

Czy Chrystus miał żonę?