Jak działa Duch Święty?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak działa Duch Święty? Duch Święty w Katolicyzmie jest trzecią osobą w Trójcy Świętej, równą Bogu i Ojcu. Nie jest bytem zrodzonym ani stworzonym. Swoją doskonałością przekracza ludzkie zrozumienie; nie da się go pojąć umysłem. Duch Święty nie przyjmuje żadnej postaci fizycznej. Zgodnie z tradycją rzymskokatolicką jest darem od Ojca przez Syna.

Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, istnieje siedem Darów Ducha Świętego (mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej). Na Dary nie idzie w żaden sposób zasłużyć. Przyznaje je Bóg, według własnego uznania.

Duch Święty zstępuje na człowieka i udziela mu rozmaitych łask. Ich skutkiem są coraz obfitsze owoce. Należą do nich między innymi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. 

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]