Jak nazywa się siedmioramienny świecznik?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak nazywa się siedmioramienny świecznik? Chodzi rzecz jasna o menorę. Jest ona jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych symboli judaizmu i elementem kultury żydowskiej. Używano jej między innymi w Świątyni Jerozolimskiej. Ten złoty, siedmioramienny świecznik przez wyznawców judaizmu uważany jest za święty.

Geneza menory jest opisana w 25 rozdziale biblijnej Księgi Wyjścia. Czytamy w niej, że Bóg przedstawił Mojżeszowi dokładną instrukcję budowy siedmioramiennego świecznika. Miał on być zbudowany ze szczerego złota i posiadać siedem ramion oraz siedem lamp. Menora po dziś dzień jest niezbędnym elementem zaopatrzenia każdej synagogi. Żydzi otaczają ją kultem. Według części badaczy siedmioramienny świecznik jest nawiązaniem do rajskiego drzewa życia, którego owoce miały zapewnić nieśmiertelność. Inni zaś twierdzą, że symbolizuje on biblijne siedem dni, które Bóg potrzebował do stworzenia świata.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]