Kde je najbližšie Kostol?

Keď sa presťahujeme na nové miesto, často sa môžeme stretnúť s určitými ťažkosťami spojenými s poznávaním nového miesta. Existujú aj situácie, keď na dovolenke alebo na služobnej ceste v cudzom meste cítime potrebu zúčastniť sa hmotnosť alebo jednoducho komunikovať s Pánom Bohom. Pre katolíkov a ľudí, ktorí sú silne veriaci jednou z najdôležitejších otázok v takomto čase je:

Kde je najbližší kostol?

Pomocou je samozrejme internet. Existuje mnoho stránok, ktoré nám umožňujú banálne jednoduché vyhľadávanie, ako napr. stránka mass-online.netna ktorom stačí uviesť mesto, v ktorom sa práve nachádzame alebo kde hľadáme Kostola a zobrazí sa nám mapa s cirkevnými budovami v okolí.

Ďalšou, možno ešte jednoduchšou metódou môže byť návšteva máp na goggle, ktoré sa prispôsobujú našej aktuálnej polohe. Po zadaní výrazu "Kostol" stránka nám označí najbližšie budovy a určí najkratšiu a najlepšiu trasu, ktorá k nim vedie z miesta nášho súčasného pobytu.

Ak zostaneme pri tejto téme, je potrebné spomenúť, že naša jednota s Pánom Bohom môžeme skutočne ukázať bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Kostol je len chrámkde sú všetky komunita Krista, aby sme uctievali nášho Pána.

Nezabúdajme však na to, aké dôležité je hovoriť s Bohom. Potreba každodennej konverzácie a každodenného skúmania prezrádza oveľa viac ako dokonca každodenná účasť na Kostol. Nezabúdajme teda na tento veľký dar, ktorým je možnosť komunikovať s Pánom v každom okamihu nášho života.