Kde je pripravované Kostol?

Keď sa presťahujeme na nové miesto, často sa môžeme stretnúť s určitými ťažkosťami spojenými s poznávaním nového miesta. Existujú aj situácie, keď na dovolenke alebo na služobnej ceste v cudzom meste cítime potrebu zúčastniť sa hmotnosť alebo jednoducho komunikovať s Pánom Bohom. Pre katolíkov a ľudí, ktorí sú silne veriaci jednou z najdôležitejších otázok v takomto čase je:

Kde je najbližší kostol?

Na pomoc nám samozrejme prichádza internet. Existuje mnoho stránok, ktoré nám umožňujú triviálne vyhľadávanie, ako napríklad webová stránka msza-online.net, kde stačí uviesť miesto, v ktorom sa práve nachádzame alebo kde hľadáme. Kostol a zobrazí sa nám mapa s cirkevnými budovami v okolí.

Ďalšou, možno ešte jednoduchšou metódou môže byť návšteva máp na goggle, ktoré sa prispôsobujú našej aktuálnej polohe. Po zadaní výrazu "Kostol" stránka nám označí najbližšie budovy a určí najkratšiu a najlepšiu trasu, ktorá k nim vedie z miesta nášho súčasného pobytu.

Ak zostaneme pri tejto téme, je potrebné spomenúť, že naša jednota s Pánom Bohom môžeme skutočne ukázať bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Kostol je len chrámkde sú všetky komunita Krista, aby sme uctievali nášho Pána.

Nezabúdajme však na to, aké dôležité je hovoriť s Bohom. Potreba každodennej konverzácie a každodenného skúmania prezrádza oveľa viac ako dokonca každodenná účasť na Kostol. Nezabúdajme teda na tento veľký dar, ktorým je možnosť komunikovať s Pánom v každom okamihu nášho života.