Jak co roku, 6. stycznia obchodzimy święto objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazwane świętem Trzech Króli. Wspominamy wtedy pamiętne wydarzenie, kiedy ze Wschodu przybyli do Dziecięcia królowie, by oddać Mu pokłon i złożyć dary. W ten sposób miały również wypełnić się proroctwa, dotyczące Mesjasza. W Kościele liturgia tego dnia przewiduje święcenie kredy i złota na pamiątkę złożonych przez monarchów darów. Jednak co oznacza mirra, kadzidło i złoto?

Mirra jest środkiem uśmierzającym ból, jednak była również używana do namaszczania ciał zmarłych. Skąd więc wzięła się wśród podarków dla Dzieciątka Jezus? Kościół tłumaczy, że była to już zapowiedź ofiary Chrystusa i Jego męki. Miłość Boga do człowieka właśnie w tym znalazła swój najgłębszy wyraz. Bez narodzenie jednak nie byłoby to możliwe.

Kadzidło symbolizuje oddanie czci małemu Jezusowi jako Bogu. Kadzidła używano w świątyni jerozolimskiej podczas składania ofiar. Miała ona symbolizować wznoszoną do Pana modlitwę. Kadzidło jest też niezwykle cenne.

Złoto charakteryzuje wielką godność, dlatego monarchowie ze Wschodu oddali chwałę Bogu, dostrzegając w Nim króla królów i ofiarowali mu cenny złoty dar.

Wszystkie dary łączą naturę Boga, króla oraz człowieka. Wyrażają one cud, jakim było pojawienie się Boga wśród ludzi. Były one również bardzo cenne, dlatego ich oddanie było niezwykłym gestem.