Co to jest niebo każdy z nas doskonale wie. Niebo w potocznym tego słowa znaczeniu każdy z nas zna i ma z nim styczność na co dzień. Jednak niebo z punktu widzenia katolicyzmu zajmuje szczególną pozycję w życiu każdego Chrześcijanina.

Co to jest niebo? Wedle nauk Kościoła Katolickiego jest to nie tyle miejsce, a stan w jakim znajdują się wszystkie szczęśliwe i spełnione dusze wierzących. Jest to stan doskonałego życia i harmonii pomiędzy duszą człowieka, a Trójcą Świętą, komunia życia i miłości z nią. Pojednanie z Bogiem, Dziewicą Maryją, Aniołami i Wszystkimi Świętymi. Do Nieba trafiają dusze wierzących, którzy żyli w zgodzie i odeszli w łasce Naszego Ojca.

Trafiają tam wszyscy Ci, którzy zostali jeszcze za życia doskonale oczyszczeni. Wszystkie dusze w niebie niejako żyją w Chrystusie i odnajdują swoją prawdziwą tożsamość. Za naszego życia doczesnego nie jesteśmy w stanie pojąć w pełni co to jest Niebo. Nie zdołamy pojąć wielkości rzeczy jakie w Niebie przygotował dla nas Pan Bóg. Tym bardziej, że jest to stan, który wykracza poza zwykłe, ludzkie pojmowanie.

Nieba nie należy pojmować jako rzeczy fizycznej. Tym bardziej nie wyobrażajmy sobie Go jako miejsca, w którym Pan Bóg i Aniołowie siedzą na chmurach. Jest to oczywiście czysta fikcja, która jedynie pomaga nam jakoś ten stan sobie zobrazować. Nie jest to nic złego, jednak należy pamiętać, że tak to nie wygląda.