Gdzie urodziła się i mieszkali Józef i Maryja?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Gdzie mieszkała Maryja? Gdzie mieszkali Józef i Maryja? Gdzie urodziła się Maryja? Maryja, a właściwie Maria z Nazaretu urodziła się w mieście Jerozolima (lub Seforis) w 20 w p.n.e. Maria jest jedną z najważniejszych postaci naszej wiary, stanowiąca niejako niezwykły pomost pomiędzy światem ludzkim a Bogiem, która swą rolę wypełnia po dziś dzień, będąc Matką Boską oraz wstawienniczką u Pana Naszego.

Co istotne postać Maryi jest znana również w innych religiach (np. w islamie, bahaizmie i kaodaizmie). Biblia jednak w żadnym miejscu jednoznacznie nie określa pochodzenia ani korzeni Maryi. Wiadomo jedynie, że pochodzi z pokolenia Judy. Niewiele wiemy także o Jej rodzinie. Wiadomo, że Maria pochodziła od Anny i Joachima oraz miała 2 siostry, każdą z innego męża, Marię Kleofasową oraz Marię Salomea. Jest również dalszą krewną Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, czego dowiadujemy się z Ewangelii św. Łukasza. Większość informacji o pochodzeniu i dzieciństwie Maryi znajduje się w przekazach pozabiblijnych takich jak Protoewangelia Jakuba i trzynastowieczna Złota legenda.

Co do późniejszych losów Marii oraz jej życiu z Józefem wiemy już nieco więcej. Według Ewangelii świętego Łukasza Józef i Maryja mieszkali razem w galilejskim mieście Nazaret. To również w Nazarecie nastąpiło Zwiastowanie Pańskie. Po narodzinach Chrystusa Rodzina Święta zmuszona była udać się do Egiptu, aby uchronić Jezusa przed rzezią niewiniątek z Polecenia Heroda.

W przekazach Biblijnych, traktujących o okresie działalności Jezusa w dorosłym życiu niewiele jest pisane o Maryi. Wiadomo, że uczestniczyła ona aktywnie w życiu Jezusa, była wraz z nim w Kanie Galilejskiej oraz podczas ukrzyżowania na Golgocie. Po samym zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Ewangelia mówi o pobycie Maryi wraz z apostołami i innymi bliskimi uczniami Jezusa w Wieczerniku, w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Według tradycji, ostatnie lata swojego życia spędziła razem z Józefem w Efezie.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]