Co oznacza imię Gabriel? Gabriel to męskie imię pochodzące z języka hebrajskiego. W oryginale zapisywano je gabri’el. Składa się ono z dwóch kluczowych członów: gaber – czyli mężczyzna oraz el – czyli Bóg. W dosłownym tłumaczeniu z języka hebrajskiego imię Gabriel znaczy „mąż Boży” albo „Bóg jest moim męstwem”. To imię w Polsce jest używane już od XIII w.

Imię Gabriel jest powszechnie znane wszystkim chrześcijanom. Nazywał się tak bowiem jeden z archaniołów pojawiających się Piśmie Świętym. Oprócz archanioła Gabriela w biblii występują również archaniołowie Michał i Rafał. Biblijny Gabriel zajmuje się sprawowaniem władzy nad rajem bożym. Ponadto dwukrotnie występuje w Ewangelii według św. Łukasza. Pierwszy raz, kiedy zwiastuje Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela. Drugi, gdy zwiastuje Maryi narodziny Jezusa Chrystusa. Ten fragment jest szczególnie istotny z punktu widzenia chrześcijaństwa. W kościele katolickim co roku 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Archanioł Gabriel formalnie w biblii był nazywany aniołem. Jednak ze względu na jego znaczenie w tradycji chrześcijańskiej nazywa się go archaniołem. Gabriel jest patronem m.in. filatelistów, pocztowców, dyplomatów, radia i telewizji. W katolicyzmie jest również obiektem kultu. Istnieją liczne modlitwy odmawiane do archanioła Gabriela. Najpopularniejsza to ta, w której prosimy go o sprawowanie opieki nad naszym dzieckiem. W trakcie mszy św. często śpiewa się pieśń „Archanioł Boży Gabriel”. Warto dodać, że postać Gabriela pojawia się również w innych religiach m.in. islamie oraz judaizmie.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja