Chrzest święty to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Sakrament ten został zapoczątkowany przez Jana Chrzciciela (od którego pochodzi nazwa naszej religii), a później rozwinięty przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Jan chrzcił wodą, Jezus zaś Duchem Świętym.

Obecnie, większość z nas została ochrzczona jako małe dzieci. Sprawia to, że zwykle nie pamiętamy jak odbył się nasz chrzest. Dlatego czasem może pojawić się pytanie: “co potrzeba do chrztu dziecka?”. Postaramy się odpowiedzieć na nie w dalszej części tekstu.

Aby dziecko mogło przystąpić do sakramentu Chrztu świętego, jego rodzice są zobowiązani do przedstawienia pewnych dokumentów. Są nimi:

  • akt urodzenia dziecka
  • dokumenty tożsamości rodziców (na przykład dowody osobiste)
  • świadectwo ślubu lub zgoda proboszcza, jeśli rodzice żyją w związku niesakramentalnym
  • zaświadczenie o odbytej niedawno spowiedzi świętej.

Rodzice chrzestni powinni:

  • posiadać zaświadczenie, które potwierdzi, że mogą być chrzestnymi
  • przekazać dane osobowe (imię i nazwisko, adres, wiek, wyznanie)
  • zaświadczenie o odbytej niedawno spowiedzi świętej.

Chrzest święty nie jest wyłącznie tradycyjną uroczystością rodzinną, dlatego nie powinniśmy zapominać o jego znaczeniu. Podczas jego udzielenia rodzice i chrzestni zobowiązują się wychować dziecko w wierze, biorą odpowiedzialność za jego życie duchowe. Z pomocą Boga będzie to łatwiejsze, a wcześnie położone fundamenty wiary stają się oparciem w kolejnych latach.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja