Świętość powinna być celem każdego chrześcijanina. Nie musi ona zostać potwierdzona wyniesieniem na ołtarze, jednak jej osiągnięcie powinno stanowić dla nas priorytet. Nie istnieje jeden przepis na świętość, do którego można się zastosować i mieć pewność zbawienia. Przykłady znanych nam świętych są tak różne od siebie, że trudno o taki zestaw wskazówek – jeden był arystokratą, inny biedakiem. Jedna oddała życie za Chrystusa, inna przez całe życie wytrwale służyła innym ludziom. Każdy z nas jest w stanie znaleźć swoją własną drogę do świętości.

Możemy jednak postarać się odpowiedzieć na pytanie „co pomaga nam w osiągnięciu świętości?”. Jak powiedział Jezus, jednym z fundamentów wiary jest wierność Bogu, Jego przykazaniom oraz służba drugiemu człowiekowi. Gdy Mesjasz został zapytany o największe przykazanie, odparł: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. Zatem podstawą wiary jest miłość – Boga i bliźniego. Może ona objawiać się na różnych płaszczyznach, w życiu codziennym, zawodowym. Dzięki niej dużo łatwiej będzie nam zbliżyć się do osiągnięcia upragnionej świętości.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja