Jezus często nauczał lud przez przypowieści. Większość z nas zna przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o perle czy przypowieść o siewcy. Jednak można i warto zadać sobie kilka pytań w związku z przypowieściami. Pierwsze z nich powinno brzmieć: “Co to jest przypowieść?”. Dziś postaramy się na nie odpowiedzieć.

Przypowieść jest gatunkiem literackim, mającym przekazywać skomplikowane prawdy czy pouczenia moralne w prosty i zrozumiały sposób. Inaczej jest nazywana parabolą. Dzięki obrazowości oraz możliwości zwrócenia uwagi na charakterystyczne elementy, jest łatwa do przekazania.

Charakterystycznymi cechami przypowieści jest:

  • uniwersalność
  • brak osadzenia w czasie i miejscu
  • niewielka wiedza o bohaterach
  • ukazanie modelowej sytuacji, której ocena jest łatwa.

Parabola jest uniwersalna, ponieważ w większości przypadków jej aktualność nie maleje wraz z upływającym czasem. Jest to osiągnięte między innymi przez umiejscowienie akcji w nieznanym dokładnie miejscu i czasie. Ponadto zwykle niewiele wiemy o głównych bohaterach, co tym bardziej stwarza możliwość szerszej interpretacji i przypisania sobie cech bohaterów. Spójrzmy na przykład: “Pewien człowiek miał dwóch synów”. Nie wiemy kim byli, gdzie i kiedy żyli. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie odnaleźć sen przypowieści z Pisma Świętego również w naszym życiu, a także wyciągnąć wnioski z morału i nie popełniać więcej tego samego błędu, co opisany bohater.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja