Biblia, inaczej Pismo Święte, to zbiór najważniejszych 73 ksiąg, uznanych za napisane pod natchnieniem Ducha Świętego przez ziemskich autorów. Jest ona podzielona na dwie części, Stary i Nowy Testament. W zależności od wyznania chrześcijańskiego, kanon tych ksiąg jest jednak inny. Niektóre religie zrezygnowały z pewnych ksiąg, podczas gdy inne uznają je za natchnione. A co to jest protoewangelia?

Protoewangelię możemy rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy z nich może dotyczyć księgi, która nie została włączona do Biblii – Protoewangelii Jakuba. Dotyczy ona dzieciństwa Maryi, opisuje też zwiastowanie i narodzenie Jezusa. Kończy się na ucieczce Maryi, Józefa i Dzieciątka do Egiptu. Jest apokryfem, to znaczy historią poruszającą tematykę biblijną, jednak uznaną za nienatchnioną.

Innym wytłumaczeniem protoewangelii może być fragment Księgi Rodzaju, opisujący wydarzenia po popełnieniu grzechu przez pierwszych rodziców. Jest on pierwszą zapowiedzią przyjścia Mesjasza. Chodzi o słowa: “Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15).

W obu znaczeniach protoewangelie wiążą się z osobą Jezusa Chrystusa. Są od siebie diametralnie różne i warto znać różnice między nimi.

Zbiór apokryfów nie dotyczy wyłącznie Nowego Testamentu, lecz całego Pisma Świętego.