Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą?

Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą? Czym jest prawdziwa ludzka wiara w Boga?

Najprostszą koncepcja wiary jest ta, która oznacza wierzyć w to, że Bóg istnieje, wszystko co nas otacza pochodzi właśnie od Niego, a my jako wierni jesteśmy stale otoczeni jego łaską. Chrystus jako Syn Boży jest żywym dowodem na istnienie Boga, oraz mostem łączącym nas z Panem.

To właśnie przez swojego Syna, Pan daje nam możliwość poznać siebie samego. Za pośrednictwem Chrystusa przekazuje nam swoje nauki, prowadzi nas przez życie oraz odkupuje nasze grzechy. Jezus Chrystus uznawany jest za postać współistotną Bogu, jako syn Boży.  Jezus stanowi pomost pomiędzy nami a Bogiem, który przykrywa nasze grzechy i pozwala na zjednanie się z Ojcem.

Tak więc niezłomna wiara w Boga i jego Boskie przykazania oznacza również niezłomną wiarę w Chrystusa i Jego ogromną rolę jaką odgrywa w naszym życiu.

Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą? Chrystus przede wszystkim zsyła na ludzi zbawienie i odpuszczenie grzechów. Poprzez swoją ofiarę zbliża nas do swojego Ojca, budując pomiędzy nami pomost, przykrywający ludzkie grzechy. Jezus tak naprawdę oddaje ludziom całego siebie. Oddaje nam swoje Ciało i życie, abyśmy my sami mogli być bliżej Boga. Jest to ogromna ofiara, która jest poświęcona dla tych, którzy w Niego wierzą.

 

Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą?