Często słyszymy słowo “liturgia”. Odnosi się ono zwykle do wielkich uroczystości – liturgia bożonarodzeniowa, liturgia wielkanocna. Jednak co to liturgia, w jaki sposób jest regulowana i jak można wziąć w niej udział? Zapraszamy do lektury.

Słowo “liturgia” wywodzi się z greki i oznacza działanie na rzecz ludu. Ta definicja niewiele jest w stanie nam powiedzieć, dlatego wymaga głębszego wyjaśnienia. Pierwotnie liturgia dotyczyła zbiorowej pracy, która służyła szczytnym celom. W Grecji odbywała się na przykład podczas umacniania wałów obronnych miast czy podczas zbiórek publicznych. Z czasem jednak liturgia zmieniła swoje znaczenie i zaczęła określać ogół czynności, związanych z oddawaniem czci bóstwu. W tej wersji funkcjonuje obecnie do dziś.

Na liturgię chrześcijańską składają się oficjalne nabożeństwa, takie jak:

  • liturgia mszy świętej
  • liturgia sakramentów
  • liturgia godzin (na przykład nieszpory).

Inne formy oddawania czci Bogu, jak choćby majówki, drogi krzyżowe czy koronka do Miłosierdzia Bożego nie wchodzą do tego kanonu i są określane jako paraliturgiczne.

Liturgia chrześcijańska jest dokładnie opisana i regulowana przez liczne przepisy. Dotyczą one kwestii zachowania, wypowiadanych słów, kolejności czy nawet używanych instrumentów. Nic więc dziwnego, że wyodrębniona została gałąź teologii, zajmująca się liturgią, jej formami i znaczeniem. Jest nią liturgika.