W jednym z artykułów wspominaliśmy o Septuagincie, tłumaczeniu Pisma Świętego na grekę, dzięki któremu do naszego współczesnego języka przeniknęło wiele greckich słów, takich jak choćby Biblia. Jednak nie jest to jedyne tłumaczenie Świętej Księgi, któremu warto poświęcić trochę uwagi. Kolejnym, o którym powiemy nieco więcej będzie Wulgata. Ale co to Wulgata? Dalsza część artykułu powinna nieco rozjaśnić tę kwestię.

Wulgata, w dosłownym tłumaczeniu, znaczy “rozpowszechniony”, “popularny”. Jest to przekład Pisma Świętego na łacinę, dokonany przez Hieronima ze Strydonu na przełomie IV i V wieku. Było ono o tyle ważne, że w znacznym stopniu przyspieszyło rozwój uniwersalizmu średniowiecznego. Przez kolejne wieki język łaciński był używany zarówno w liturgii, jak i w życiu codziennym, stąd Kościół potrzebował znać Biblię właśnie w tym przekładzie.

Językami, z którymi Hieronim pracował były greka i hebrajski. Jego oryginalny tekst był wielokrotnie modyfikowany i rewidowany, co wpłynęło na pogorszenie się jasności dzieła i wymogło na uczonych w XIX wieku podjęcie prób dotarcia do oryginału. Tekst Wulgaty został wydrukowany w pierwszej książce, a jest nią tzw. Biblia Gutenberga. Jeden jej egzemplarz znajduje się w Polsce, w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Mimo pewnych błędów, Wulgata stanowiła jeden z fundamentów średniowiecznej Europy, a i obecnie odgrywa ważną rolę w nauczaniu Kościoła.