Jak Maryja zaszła w ciążę?

Jak Maryja zaszła w ciążę? Czym jest i jak rozumieć niepokalane poczęcie? Częściowo temat ten został już przez nas poruszony w artykule dotyczącym wiecznego dziewictwa i czystości Marii z Nazaretu. Jest to jeden z wielu cudów i prawd chrześcijańskich o jakich możemy przeczytać w Słowie Bożym. Jezus narodził się z łona Maryi zawsze dziewicy za…

Dlaczego Maryja ma rysy na twarzy?

Dlaczego Maryja ma rysy na twarzy? Pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę o jakie rysy na twarzy Maryi może chodzić? Jak wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach, Matka Boska odgrywa szczególną rolę w sercach polskich wiernych. Maryja jest Królową Polski, a nasz naród szczególnie sobie umiłowała. Nic więc dziwnego, że wizerunek Maryjny występuje tak licznie w…

Dlaczego Maryja jest wzorem adwentowego czuwania?

Dlaczego Maryja jest wzorem adwentowego czuwania? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we fragmencie Ewangelii świętego Łukasza. Chodzi dokładnie o rozdział 1 tej Ewangelii, wersety od 26 do 38, w którym to św. Łukasz opisuje Zwiastowanie Maryjne i wydarzenie w trakcie, których Maryja dowiaduje się o swojej szczególnej roli od posłanego przez Boga, anioła Gabriela. Maryja…

Dlaczego Józef i Maryja udali się do Betlejem?

Dlaczego Józef i Maryja udali się do Betlejem? Z czym wiąże się podróż jaką odbyła Święta Rodzina, w trakcie której przyszedł na świat Zbawiciel? Ma to podłoże czysto historyczne. Należy zacząć od tego, że okres o którym mówimy przypada na panowanie Cesarstwa Rzymskiego na terenach Izraela. W owym czasie powszechne były w tych regionach tak…

Czy Maryja umarła?

Czy Maryja umarła? Czy Maryja umarła, zasnęła, czy od razu poszła do nieba razem z Duchem Świętym? Temat ten jest często poruszany przez chrześcijan i wiąże się bezpośrednio z pojęciem jakim jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wniebowzięcie jest to kolejny cud jakim obdarzona została Matka Boska i po raz po kolejny podkreśla jej szczególną rolę…

Czy Maryja miała więcej dzieci? 

Czy Maryja miała więcej dzieci? Czy Jezus był jedynym dzieckiem Maryi? Jest to kolejne pytanie związane z Dogmatem Niepokalanego Poczęcia oraz szczególną rolą jaką Maryja zajmuje w życiu każdego chrześcijanina. Matka Boska już przed Zwiastowaniem Archanioła Gabriela obiecała dochować swojego dziewictwa, oraz w pełni poświęcić się Bogu. Poświęcenie to potwierdza jej pełne oddanie sprawie. Wiąże…

Czy Maryja miała rodzeństwo?

Czy Maryja miała rodzeństwo? Co wiemy dzisiaj o pochodzeniu oraz rodzinie Maryi? Czy była jedynaczką? Biblia nie przedstawia nam jednoznacznie pochodzenia Maryi, a jedynie o nim wspomina. Według różnych interpretacji wiemy jedynie, że Maryja pochodziła z Izraela z pokolenia Judy. W Ewangelii świętego Łukasza znajdziemy również wzmiankę, w której mówi, że Maryja jest krewną Elżbiety,…

Czy Maryja była żoną Józefa? 

Czy Maryja była żoną Józefa? Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ma wiele zawiłych wątków, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się sprzeczne. Wszystkie sprzeczności wyjaśnia jednak Pismo Święte, w którym znajdziemy wszelkie odpowiedzi. Czy Maryja będąc dziewiczą, była żoną Józefa? Maryja zachowała swoje dziewictwo zarówno przed jak i po narodzinach Chrystusa. Niepokalane…

Co to znaczy Ave Maryja?

Co to znaczy Ave Maryja? Ave Maryja jest to tak zwane Pozdrowienie Anielskie. Jest to właściwie łacińska wersja, albo łacińskie tłumaczenie wyrażenia „zdrowaś Maryjo”. Jest jedną z najbardziej powszechnych modlitw chrześcijańskich za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa, która oddaje cześć Jej oraz Jej synowi, Jezusowi Chrystusowi. Ave Maryja to również prośba o modlitwę wstawienniczą kierowana do…