Spowiedź generalna – jak się przygotować?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jak przygotować się na spowiedź generalną? Spowiedź generalna jest nadzwyczajnym aktem pokuty, stosowanym tylko w określonych okolicznościach. Polega na wyznawaniu grzechów z danego okresu czasu lub nawet całego życia. Możemy do niej przystąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, na przykład jeśli spodziewamy się śmierci lub podejmujemy szczególne decyzje w naszym życiu (zawarcie związku małżeńskiego, przyjęcie święceń kapłańskich itp.). Spowiedź generalna jest aktem wiary. Nie może być utożsamiana z formą terapii psychologicznej.

Jakie przygotowania należy poczynić, aby odbyć dobrą spowiedź generalną? Przede wszystkim podsumujmy okres czasu, z którego chcemy się wyspowiadać. Pomyślmy o wszystkich dobrych i złych rzeczach, które miały wtedy miejsce. Zastanówmy się, jakie decyzje uznajemy z perspektywy czasu za błędne; gdzie zgrzeszyliśmy. Przywołujmy również te pozytywne wspomnienia, które stanowią swoisty dar od Boga, bowiem o nich również możemy wspomnieć w trakcie spowiedzi generalnej. Rozważania możemy prowadzić sami; nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zaczerpnąć opinii swoich bliskich.

Jeśli rachunek sumienia mamy już za sobą, warto pomyśleć o miejscu, w którym będziemy się spowiadali. Wybierzmy kościół bliski naszemu sercu, z którym łączą nas dobre wspomnienia. Może to być rodzinna parafia. Równie ważny jest wybór kapłana, któremu ufamy; przed którym będziemy potrafili się otworzyć. Co prawda spowiedź odbywa się przed Bogiem, jednak wybór zaufanego księdza zwiększy nasz komfort psychiczny i pozwoli lepiej przeżyć ten sakrament. Ostatni istotny czynnik to odmówienie modlitwy przed i po spowiedzi.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]